<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d36306078\x26blogName\x3dHave+a+Break\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://outlawq8.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://outlawq8.blogspot.com/\x26vt\x3d-5266416687822760326', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Thursday, December 07, 2006

الخميييييسبما ان اليوم الخميس ويوم الخميس منو له خلق يداوم؟ فا طوفت اليوم وماداومت وكأنه شي ماصار ويهيهيييهيهيي
والربع بس شاطرين بلإشاعات واحد يحلم بشي ويدق على الكل ويزيد كلام ويقول عندنا امتحان ويوترعلينا الوضع وبعد التحري اكتشفنا انها اشاعات مغرضه لا هدف لها سوى زعزعه الامن
وكل واحد قعد يجابل الثاني ونفكر شنو نطلب غدى بس المشكله لاعت جبدنا من اكل المطاعم كل يوم مطعم بنموت من هارديز وبيتزا وكنتاكي وهالمطاعم
فاا طلعنا كتاب العجايب شوفوه هذا الكتاب
مالنا غير الطباخ ونجرب يمكن تضبط معانه اشتقنا حق اكل الكويت فا قعدنا ندور وندور ندور شنطبخخخخ؟ مالك الا المجبوس
ويبدأ التحضير والتأليف واعتمادنا كله على الشيف فيصل الي مندونه احنا نضيع
وبدأنا بتحضير المقادير والقص ومادري شنو وتقطيع البصل والتدميع
(وبعد مرور بضعا من الساعات)
تاتااااااااااااا خلصنا الطبخه وهذي اهيه
لا يغركم الشكل عليكم بالطعم بس عشان هذا بالجدر مو بالقنجه وييهيهيهيههيههيهيهي
وبالعافيه على قلوبنا وشكر خاص حق شركه المطاحن الكويتيه على كتبها الجميله والشيف فيصل الي لولاهم ماسوينا هالطبخه واستمتعنا فيها, ولأي استفسار عن الطبخ او الوصفات احنا مستعدين لمساعدتكم
ps: اللحم يبيله وايد على مايسوي :P

Labels: ,

Tuesday, December 05, 2006

عين ماصلت على النبي

ما مداني اتهنى واكتب حق الناس اسراري بالغش الا وثاني يوم سادحيني بالفراش؟
حرام عليكم شسويت انا؟ :(
قاعد اساعدكم انا واعطيكم نصايح تفيدكم وتخليكم تتقدمون بحياتكم :P

خلكم من خرابيطي بس امس واليوم كان عندي امتحانات وماخليت شي ببرشامتي الا وكتبته,,,,احم قصدي ماخليت شي بمخي ويهيهيهيهيي :P
لا عادي خبل لا تواخذوني وبعد الامتحانات الواحد ياخذ اسبوعين استجمام وراحه واكل ونوم (ماجنه كل الايام اكل ونوم وتلفزون) واستقبل تهانيكم بقيامي بالسلامه وتخلصي من المرض الي اهوه الانفلونزا ولا تخافون مو انفلونزا الطيور ماكو شي خطير

ايي وشقوول شخلي راحت علي حفله التكريم الي سوتها السفاره :(
كانت اهناك امل العوظي كنت بروح اصور وياها :( بس المرض كان اقوى مني وراح حلمي اهئهئهئهئهئهئ انشالله تيي بحفله تخرجي وتكرمني اهيه (وايد متحطم فيها) مادري على شنو عاد لوووووول

بس عطشت من كثر الكلام والككاو اكلمكم بعدين باي لأني انا اذا تكلمت ما اسكت :P

Labels: ,